Parsze

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

1-12 Parsze Bereszit / בראשית

13-23 Parsze Szemot / שמות

24-33 Parsze Wajikra / ויקרא

34-43 Parsze Bemidbar / במדבר

44-54 Parsze Dewarim / דברים

End