25. CAW / ROZKAŻ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 6:8 do 8:36
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 7:21 do 8:3
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 9:22 do 9:24
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 8:1 do 8:6

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 6:8 do 8:36
Księga Jeremiasza od 7:21 do 8:3
Księga Jeremiasza od 9:22 do 9:24
List do Hebrajczyków od 8:1 do 8:6
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły