33. BECHUKOTAI / MOJE PRZEPISY

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 26:3 do 27:34
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 16:19 do 17:13
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 21:33 do 21:41
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 6:14 do 6:18

Ciekawa interpretacja: Jak obrzezać swoje serce

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 26:3 do 27:34
Księga Jeremiasza od 16:19 do 17:13
Ewangelia Mateusza od 21:33 do 21:41
1 list do Koryntian od 6:14 do 6:18
Ciekawa interpretacja:33. Parsza Bechukotai (Moje przepisy)
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły