19. TERUMA / PODARUNEK

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 25:1 do 25:40
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 5:12 do 6:13
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 5:33 do 5:37
Czytanie z Brit Chadasza: 2 list do Koryntian od 9:1 do 9:15

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 25:1 do 25:40
Księga 1 Królów od 5:12 do 6:13
Ewangelia Mateusza od 5:33 do 5:37
2 list do Koryntian od 9:1 do 9:15
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły