21. KI TISA / KIEDY ZBIERZESZ SUMĘ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 30:11 do 34:35
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 18:1 do 18:39
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 4:4 do 4:131
Czytanie z Brit Chadasza: 2 list do Koryntian od 3:1 do 3:18

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 30:11 do 34:35
Księga 1 Królów od 18:1 do 18:39
1 list do Koryntian od 4:4 do 4:131
2 list do Koryntian od 3:1 do 3:18
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

15. BO / IDŹ

Parsze wg. Melchizedecha Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,króla i kapłana na wzór Melchizedechazaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot. Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza…