Święta w Słowie Boga

1. Święto Cotygodniowego Uroczystego Szabatu/Sobota

1. Święto Cotygodniowego Uroczystego Szabatu/Sobota
“1 Dalej JHWH powiedział do Mojżesza: 2 „Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte JHWH, na które będziecie wzywać ich zwołania świętymi, to są MOJE czasy święte! 3 Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty Szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy – to jest Szabat JHWH we wszystkich waszych siedzibach.”

2. Nów Księżyca/Ciemny Księżyc Comiesięczny Uroczysty Szabat

2. Nów Księżyca/Ciemny Księżyc Comiesięczny Uroczysty Szabat

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

Księga Rodzaju 1:14-18

"14. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
15. aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak.
16. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;
18. aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre."

Cytat #2

Psalm 104:19

"19. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód."

Cytat #3

Amosa 8:4-6

"4. Słuchajcie tego, wy, co uciskacie biednego i co czyhacie na zgubę ubogich w kraju,
5. wy, którzy powiadacie: "Kiedyż to minie nów księżyca, abyśmy mogli sprzedać swoje zboże, i szabat, abyśmy mogli otworzyć spichrze pełne zboża; abyśmy mogli umniejszać efę, a powiększać sykl, i oszukiwać za pomocą fałszywej wagi;
6. abyśmy mogli kupować nędzarzy za pieniądze, a biednych za parę obuwia, i sprzedawać nawet poślad zboża?""

Cytat #4

4 Mojżeszowa 10:10

"10. Także i w dniach radości, w dniach świątecznych i dniach nowiu będziecie trąbić przy całopaleniach i przy krwawych ofiarach dziękczynnych; tak przypomnicie się swojemu Bogu. Jam jest JHWH, wasz Bóg."

Cytat #5

4 Mojżeszowa 28:11-14

"11. A na nowiu miesiąców waszych ofiarować będziecie całopalenie JHWH, cielców młodych dwa, i barana jednego, baranków rocznych zupełnych siedm;
12. I trzy dziesiąte efy mąki pszennéj nagniecionéj z oliwą, na ofiarę śniedną do każdego cielca, i dwie dziesiąte części pszennéj mąki, zagniecionéj z oliwą na ofiarę śniedną do każdego barana;
13. A jedną dziesiątą część mąki pszennéj, zagniecionéj z oliwą, na ofiarę śniedną, do każdego baranka, na całopalenie, ku wdzięcznéj wonności, na ofiarę ognistą JHWH.
14. Także mokre ich ofiary z wina, pół hynu będzie do każdego cielca, a trzecia część hynu do barana, czwarta zaś część hynu do każdego baranka; toć jest całopalenie na nowiu miesiąca, każdego miesiąca, przez rok."

Cytat #6

Izajasza 66:23

"23. Co miesiąc w święto nowiu i co tydzień w szabat wszyscy ludzie będą przybywali, aby oddać Mi pokłon — mówi JHWH."

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

Psalm 81:2-4

"2. Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i w lirę!
3. Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!
4. Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego."

Cytat #2

Ezechiela 45:17

"17. Na księciu będzie ciążył obowiązek dostarczenia żertwy na ofiary całopalne, ofiary z pokarmów i z płynów w czasie świąt pielgrzymkowych, świąt nowiu, szabatów i podczas wszystkich świąt Domu Izraelskiego. On zapewni żertwę na ofiarę przebłagalną za grzech, ofiarę z pokarmów, całopalenia i ofiarę zjednoczenia na przebłaganie za Dom Izraela."

Cytat #3

Ezechiela 46:1-3, 6

"1. Tak mówi Pan, JHWH: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona na wschód będzie zamknięta przez sześć dni roboczych, ale w dniu szabatu będzie otwarta i w dniu nowiu będzie otwarta.
2. Książę wejdzie [do jej wnętrza] z zewnątrz przez przedsionek bramy i stanie w odrzwiach bramy. Kapłani złożą jego całopalenie i jego ofiarę zjednoczenia. [Następnie] złoży [on] głęboki pokłon w progu bramy i wyjdzie, a brama nie będzie zamknięta aż do wieczora.
3. Lud ziemi będzie bił głębokie pokłony przed JHWH u wejścia tej bramy w szabaty i w święta nowiu."

"6. w Dzień Nowiu złoży młodego cielca bez skazy, sześć baranków i barana bez skazy."

Cytat #4

2 kronik 2:3

"3. Oto ja wznoszę Dom dla Imienia JHWH, Boga mojego, aby Mu go poświęcić na palenie przed Nim wonnych ofiar z kadzidła, dla nieustannej [ofiary] z chlebów składanych [Bogu], dla całopalenia porannego i wieczornego, w szabaty, podczas nowiu księżyca i w uroczyste święta JHWH, Boga naszego, co jest nakazem dla Izraela na wieki."

Cytat #5

Wyjścia 12:1-6

"1. JHWH tak przemówił do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
2. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie on pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: Dnia dziesiątego tego miesiąca niech każdy przygotuje baranka dla rodziny; jednego baranka na dom.
4. Gdyby zaś rodzina jakaś była zbyt mała [aby zjeść] baranka, niech weźmie go razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jej domu, stosownie do liczby osób. Według tego, ile kto jada, obliczycie [osoby] na baranka.
5. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec; możecie jednak wziąć [zwierzę] albo z owiec, albo z kóz.
6. Przechowacie je aż do czternastego dnia tego miesiąca, a następnie całe zgromadzenie Izraela zabije je pod wieczór."

Cytat #6

Mądrość Syracha 43:6-7

"6. Księżyc również świeci w wyznaczonym czasie, aby wskazywać okresy i być znakiem po wieki.
7. Od niego zależne są święta i przepisane rocznice, potem maleje, udając się w dalszą drogę."

“2. W pierwszym dniu pierwszego miesiąca masz ustawić Przybytek z Namiotem Zjednoczenia.

Wyjścia 40:2

3. Święto Paschy/Pesach i Święto Przaśników/Chag Hamacot (Uroczysty Coroczny Szabat)

3. Święto Paschy/Pesach i Święto Przaśników/Chag Hamacot (Uroczysty Coroczny Szabat)
“4 Oto czasy święte dla JHWH, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czas. 5 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha JHWH. 6 A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla JHWH – przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. 7 Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (Zwołanie Święte, Szabat – wielkie Święto, Jana 19:31, Kapłańska 23:15) 8 Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla JHWH ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy. (Święte Zwołanie)”

4. Pierwociny

4. Pierwociny
“9 Potem JHWH powiedział do Mojżesza: 10 „Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, która JA wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. 11 On dokona gestu kołysania snopa przed JHWH, aby był przez NIEGO łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po Szabacie. 12 W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla JHWH, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, 13 wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla JHWH, a także ofiarę płynną – ćwierć hinu wina. 14 Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego BOGA. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.”

5. Święto Tygodni/Szawuot (Uroczysty Coroczny Szabat, Zwołanie Święte)

5. Święto Tygodni/Szawuot (Uroczysty Coroczny Szabat, Zwołanie Święte)
“15 I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, 16 aż do dnia po siódmym Szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla JHWH. 17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla JHWH. 18 Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem jagniąt bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany. One będą ofiarą całopalną dla JHWH razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla JHWH. 19 Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną. 20 Kapłan wykona nimi przed JHWH gest kołysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona JHWH przeznaczona dla kapłana. 21 Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. 22 Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. JA jestem JHWH, BÓG wasz.”

6. Święto Trąbienia/Jom Teruah/Rosz Chodesz w siódmym miesiącu. (Uroczysty Coroczny Szabat)

6. Święto Trąbienia/Jom Teruah/Rosz Chodesz w siódmym miesiącu. (Uroczysty Coroczny Szabat)
“Następnie JHWH powiedział do Mojżesza: 24 „Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie. 25 Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla JHWH.”

7. Dzień Przebłagania/Jom Kipur (Uroczysty Coroczny Szabat)

7. Dzień Przebłagania/Jom Kipur (Uroczysty Coroczny Szabat)
“26 Dalej JHWH powiedział do Mojżesza: 27 „Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać ofiary spalane JHWH. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed JHWH, BOGIEM waszym. 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. 30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić was Szabat.”

8. Święto Szałasów/Namiotów/Sukot (Uroczysty Coroczny Szabat)

8. Święto Szałasów/Namiotów/Sukot (Uroczysty Coroczny Szabat)
“33 Po czym JHWH powiedział do Mojżesza: 34 „Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla JHWH. 35 Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (Uroczysty Szabat). 36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla JHWH. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla JHWH. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. (Uroczysty Szabat). To są czasy święte dla JHWH na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla JHWH; ofiarę całopalną, ofiarę pokarmowa, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, 38 niezależnie od Szabatów JHWH (cotygodniowych Szabatów), niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla JHWH.”

Wszystkich dni świątecznych w roku księżycowym jest razem 70

Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły