Pięćdziesiątnica

Szawuot / Święto Tygodni / Pięćdziesiątnica - zawsze powinna być tego samego dnia co astronomiczna 1 kwadra księżyca w 3 miesiącu

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
Cytat #1

3 Mojżeszowa 23:15-16, 21

"15. Od drugiego dnia szabatu, tj. od dnia, w którym przynieśliście snop na obrzęd kołysania, obliczycie sobie siedem pełnych tygodni.
16. Do dnia następującego po siódmym tygodniu obliczycie zatem pięćdziesiąt dni. Wtedy złożycie dla JHWH nową ofiarę z pokarmów"

"21. W tym samym dniu ogłoście, aby odbyło się u was święte zgromadzenie. Nie wykonujcie żadnej pracy służebnej. Będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach."

Cytat #2

2 Mojżeszowa 23:14-17

"14. Trzy razy do roku masz obchodzić święto na moją cześć.
15. Będziesz więc zachowywał Święto Przaśników. Przez siedem dni będziesz się posilał przaśnymi chlebami, jak ci to nakazałem, w wyznaczonym okresie miesiąca Abib; w tym [miesiącu] bowiem wyszedłeś z Egiptu. Ale nie wolno pokazywać się przed moim obliczem z pustymi rękoma.
16. A potem Święto Żniw [Szawuot], pierwocin twojej pracy; tego, co wysiałeś na polu. Na koniec Święto Zbiorów u schyłku roku, kiedy zbierzesz z pola plony swej pracy.
17. Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni mają się stawić przed obliczem Pana, JHWH."

Cytat #3

Dzieje apostolskie 2:1-21

"1. W dniu Pięćdziesiątnicy [Szawuot] znowu wszyscy się razem tam zebrali.
2. Aż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali.
3. Wtedy zobaczyli, że nad głowami każdego z nich pojawiły się jakby języki ognia.
4. A duch święty napełnił ich wszystkich, i zaczęli mówić obcymi językami, jak im duch dawał.
5. Znajdowali się wówczas w Jerozolimie mieszkańcy Judei i ludzie pobożni ze wszystkich narodowości.
6. Narastająca wrzawa ściągnęła mnóstwo ludzi, których zaskoczyło to, że każdy z nich słyszał, jak mówili w jego ojczystym języku.
7. Zaskoczeni ze zdziwieniem pytali: "Czyż ci wszyscy, którzy rozprawiają, nie są Galilejczykami?
8. Jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swoją rodzimą mowę?
9. My Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu, Azji,
10. Frygii i Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej koło Cyreny i pielgrzymi z Rzymu,
11. Judejczycy i prozelici, mieszkańcy Krety i Arabowie, słyszymy, jak oni mówią w naszych językach o niezwykłych dziełach Bożych".
12. Byli tym wszyscy zaskoczeni i oszołomieni, pytając jeden drugiego: "Co to znaczy?"
13. Niektórzy szydzili i mówili: "Upili się młodym winem".
14. Piotr, w otoczeniu Jedenastu, zabrał głos: "Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Słuchajcie, co wam powiem, a dowiecie się,
15. że oni nie są pijani, jak wy sądzicie, przecież to jest dopiero trzecia godzina dnia,
16. ale to się właśnie spełnia przepowiednia proroka Joela:
17. "Tak będzie, mówi Bóg. W ostatnich dniach ześlę ducha mego na każdego człowieka, synowie i córki wasze mówić będą z natchnienie Bożego, młodzież wasza mieć będzie widzenia, a starsi sny mieć będą.
18. W tym też czasie ześlę ducha mego na niewolników i niewolnice, którzy będą również mówić z natchnienia Bożego.
19. Ukażę takie rzeczy dziwne na niebie, na ziemi zaś znaki z krwi, ognia i dymu.
20. Słońce się zaćmi, a księżyc stanie się czerwony jak krew, zanim nadejdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
21. A zbawiony zostanie każdy, kto wzywać będzie imienia JHWH""

Cytat #4

Dzieje apostolskie 20:16

"16 Albowiem Paweł postanowił był minąć Ephez, aby mu się nie stało omieszkanie jakie w Azyi; bo się kwapił, jeźliby można rzecz była, aby dzień Pięćdziesiątnice obchodził w Jeruzalem."

Cytat #5

2 Kronik 15:10; 12-15

"10 I zebrali się w Jeruzalem w trzecim miesiącu, piętnastego roku panowania Asy.

12. Zobowiązali się przymierzem szukać Boga ich ojców, JHWH, z całego serca i z całej duszy.
13. Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Boga Izraela, JHWH.
14. Przysięgli więc wobec JHWH donośnie wśród okrzyków radości i dźwięków trąb i rogów.
15. A wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi, ponieważ z całego serca swego przysięgli sobie i z całą chęcią szukali Go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach."

Zalecane czytanie:

Czytanie z Tory: Księga Wyjścia 19:1 do 24:18
Czytanie z Haftory: Psalm 119
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie 2:1-47

Ciekawa interpretacja: 1. Szawuot
Ciekawa interpretacja: 2. Szawuot – 5 Mojżeszowa 16:10 “I będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Boga Twego”
Ciekawa interpretacja: 3. Szawuot – 2 Mojżeszowa 24:7 “Wszystko co powiedział JHWH uczynimy i będziemy posłuszni”

Księga Wyjścia 19:1 do 24:18
{{svg_share_icon}}
Psalm 119
{{svg_share_icon}}
Dzieje apostolskie 2:1-47
{{svg_share_icon}}
1. Szawuot
{{svg_share_icon}}
2. I będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Boga Twego
{{svg_share_icon}}
3. Wszystko co powiedział JHWH uczynimy i będziemy posłuszni
{{svg_share_icon}}
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły