Święto szałasów

Sukot / Święto Szałasów - zawsze powinno się zaczynać tego samego dnia co astronomiczna pełnia księżyca 7 miesiąca

1 Cytat #1
Cytat #1

3 Mojżeszowa 23:2, 4, 24-25

"2. Mów do synów Izraela powiedz im: Oto czasy święte JHWH, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!"

"4. Oto czasy święte dla JHWH, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie określonym czasie."

"24. Powiedz do synów Izraela: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie róg święte zwołanie.
25. Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla JHWH."

Sukot/Święto Namiotów/Święto Zbiorów to 7-dniowy Święty Festiwal stanowiący zwieńczenie sezonu zbiorów płodów rolnych, który zgodnie z przykazaniem celebruje się mieszkając w prowizorycznych szałasach, co upamiętnia 40-letni okres wędrówki narodu Izraela do Ziemi Obiecanej.
W przeciwieństwie do poważnych z natury Dni Jom Kipur, Święto Sukot jest czasem radości i celebracji.
Jest to (obok Święta Paschy oraz Pięćdziesiątnicy) jedno z trzech głównych Świąt, w które Izraelici, gdy stała świątynia mieli przykazane corocznie odbywać pielgrzymkę do Jerozolimy.

W każdym miejscu na ziemi, gdziekolwiek się dwóch albo trzech spotyka w nauce/duchu Jahoszua HaMaszijah ben Dawid jego naśladowcy “ciało mesjasza” stanowi świątynię w której, ma miszkan WIEKUISTY.

Czytanie w 1 dzień:

Czytanie Tory: 3 Mojżeszowa 22:26-23:44
Czytanie Tory: 4 Mojżeszowa 29:12-16
Czytanie z Haftory: Zachariasza 14:1-21
Czytanie z Brit Chadasza: Jana 7:2-13

3 Mojżeszowa 22:26-23:44
{{svg_share_icon}}
4 Mojżeszowa 29:12-16
{{svg_share_icon}}
Zachariasza 14:1-21
{{svg_share_icon}}
Jana 7:2-13
{{svg_share_icon}}

Czytanie w szabat/sobota:

Czytanie Tory: 2 Mojżeszowa 33:12-34:26
Czytanie Tory: 4 Mojżeszowa 29:17-31
Czytanie z Haftory: Ezechiela 38:18-39:16
Czytanie z Brit Chadasza: Jana 7:14-36

2 Mojżeszowa 33:12-34:26
{{svg_share_icon}}
4 Mojżeszowa 29:17-31
{{svg_share_icon}}
Ezechiela 38:18-39:16
{{svg_share_icon}}
Jana 7:14-36
{{svg_share_icon}}

Czytanie w 8 dzień:

Czytanie Tory: 5 Mojżeszowa 14:22-16:17
Czytanie Tory: 4 Mojżeszowa 29:35-39
Czytanie z Haftory: 1 Królewska 8:54-9:1
Czytanie z Brit Chadasza: Jana 7:37-39

5 Mojżeszowa 14:22-16:17
{{svg_share_icon}}
4 Mojżeszowa 29:35-39
{{svg_share_icon}}
1 Królewska 8:54-9:1
{{svg_share_icon}}
Jana 7:37-39
{{svg_share_icon}}

Ciekawa interpretacja:

Ciekawa interpretacja: 1. Sukkot – Zarys.
Ciekawa interpretacja: 2. Sukkot – Prorocza zapowiedź błogosławieństw w Mesjaszu.
Ciekawa interpretacja: 3. Sukkot – Prorocza zapowiedź pierwszego przyjścia Mesjasza.
Ciekawa interpretacja: 4. Sukkot – 2 Koryntian 5:1 Ten namiot który jest naszym…

1. Sukkot - Zarys.
{{svg_share_icon}}
4. Sukkot - 2 Koryntian 5:1 Ten namiot który jest naszym...
{{svg_share_icon}}
3. Sukkot - Prorocza zapowiedź pierwszego przyjścia Mesjasza.
{{svg_share_icon}}
2. Sukkot - Prorocza zapowiedź błogosławieństw w Mesjaszu.
{{svg_share_icon}}
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły