Święto przaśników

Chag Hamacot / Święto Przaśników - zawsze powinno się zaczynać tego samego dnia co astronomiczna pełnia księżyca 1 miesiąca

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
Cytat #1

2 Mojżeszowa 12:15-20

"15. Przez siedem dni przaśniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych; bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do dnia siódmego, wytracona będzie dusza ona z Izraela.
16. W tenże dzień pierwszy będzie zebranie święte, także dnia siódmego zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty nie będziecie w nich czynić, oprócz tego, czego każdy do jedzenia używa, to samo gotować będziecie.
17. I będziecie przestrzegać przaśników; albowiem w ten dzień wywiodłem wojska wasze z ziemi Egipskiej; przetoż przestrzegać będziecie dnia tego w narodziech waszych ustawą wieczną.
18. Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca na wieczór, jeść będziecie przaśniki, aż do dnia dwudziestego pierwszego tegoż miesiąca na wieczór.
19. Przez siedem dni kwas niech się nie znajduje w domach waszych; bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego, wytracona będzie dusza jego z zgromadzenia Izraelskiego, tak przychodzień, jako i zrodzony w ziemi.
20. Nic kwaszonego jeść nie będziecie; we wszystkich mieszkaniach waszych jeść będziecie przaśniki."

Cytat #2

3 Mojżeszowa 23:6

"6. W piętnastym dniu tegoż miesiąca [zacznie się w czasie pełni księżyca] Święto Przaśników dla JHWH. Przez siedem dni macie spożywać [tylko] przaśne chleby."

Cytat #3

Psalm 81:2-5

"2. Wykrzykujcie radośnie Bogu, wspomożycielowi naszemu, cieszcie się Bogiem Jakuba.
3. Weźcie psalterium i uderzcie w bęben, w harfę słodko dźwięczącą wraz z cytrą.
4. W trąbę dmijcie na początku miesiąca, w czasie pełni [księżyca], w dniu uroczystym waszego święta.
5. Bo to jest nakaz dla Izraela, ustawa Boga Jakuba."

Cytat #4

4 Mojżeszowa 28:16-25

"16. W czternastym dniu pierwszego miesiąca przypada Pascha na cześć JHWH,
17. a w dniu piętnastym tegoż miesiąca - Święto; przez siedem dni wolno jeść tylko przaśne chleby.
18. Pierwszego dnia odbędzie się zgromadzenie świąteczne: wówczas nie będziecie wykonywali żadnej uciążliwej pracy.
19. Na ofiarę całopalną dla JHWH złożycie dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków; a wybierzecie je bez żadnej skazy!
20. Do tego na ofiarę z pokarmów przygotujecie trzy dziesiąte [efy] wyborowej mąki zagniecionej z oliwą na każdego cielca, a dwie dziesiąte na barana.
21. Masz też złożyć jedną dziesiątą część [efy] na każdego z owych siedmiu baranków
22. i jednego kozła na przebłaganie dla dokonania obrzędowego zadośćuczynienia za was.
23. Będziecie to składali w ofierze niezależnie od całopalenia porannego, które jest nieustannym całopaleniem.
24. Będziecie tak czynić codziennie w ciągu siedmiu dni: będzie to miła dla JHWH woń spalanej ofiary, [złożonej] obok nieustannego całopalenia i należącej doń ofiary z pokarmów.
25. A dnia siódmego [znowu] będziecie mieli świąteczne zgromadzenie: nie będziecie zatem wykonywali żadnej uciążliwej pracy."

Cytat #5

1 Koryntian 5:1-13

"1. Ogólnie słyszy się o rozpuście wśród was i to takiej, jakiej się nie spotyka nawet u pogan. Doszło do tego, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
2. Wy zaś macie jeszcze odwagę unosić się pychą, zamiast raczej okryć się wstydem i domagać się, aby usunięto spośród was tego, który dopuścił się takiego czynu.
3. Ja - znajdując się wprawdzie daleko od was, ale obecny wśród was duchowo - wydałem już wyrok na sprawcę tego występku, tak jakbym znajdował się wśród was.
4. W imię Pana naszego Jezusa: na waszym zgromadzeniu, złączeni duchowo ze mną i z mocą Pana naszego Jezusa,
5. wydajcie tego człowieka szatanowi na zatracenie ciała, aby duch dostąpił zbawienia w dniu Pana.
6. To nie dobrze, że się przechwalacie.
7. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście mogli się stać "nowym ciastem", ponieważ jesteście wolni od kwasu. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
8. Obchodźmy zatem ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW bez starego kwasu, bez kwasu, który jest symbolem przewrotności, a z niekwaszonymi chlebami symbolizującymi czystość i prawdę.
9. Napisałem wam w liście, abyście nie przebywali w towarzystwie rozpustników.
10. Nie miałem jednak na myśli rozpustników tego świata w ogóle ani chciwców, ani też rabusiów czy bałwochwalców, ponieważ w tym wypadku musielibyście opuścić ten świat.
11. Napisałem wam, abyście nie przebywali w towarzystwie takiego, który nazywa siebie "bratem", a w rzeczywistości jest rozpustnikiem lub chciwcem, bałwochwalcą czy oszczercą, potwarcą lub pijakiem. Z takim człowiekiem nie należy wspólnie spożywać posiłków.
12. Czy do mnie należy wydawanie sądu o tych, którzy znajdują się poza wspólnotą? Natomiast czy wy nie możecie sądzić tych, którzy należą do wspólnoty?
13. Tych, którzy znajdują się poza wspólnotą, będzie sądził Bóg. "Usuńcie przewrotnego spośród was"."

Święto Przaśnego chleba – bez zakwasu i drożdży piekarniczych zaczyna się wieczerza paschalną tj. z 14 na 15 dzień 1 miesiąca Abib.

Dzień 15 i 21 miesiąca Abib są dniami zgromadzenia na rozważaniu tekstów biblii a także, jak WIEKUISTY wyprowadza swój lud z różnego rodzaju niewoli[fizycznej czy duchowej]

Przez 7 dni w naszych domach[które są także symbolami naszych serc] nie ma być chleba pieczonego na zakwasie lub drożdży[nie dotyczy to np. kiszonych ogórków, kapusty, itp.]

Także przez 7 dni mamy z pieczywa jeść tylko przaśny chleb, pamiętając by był z mąki pszennej pełnoziarnistej bez ulepszaczy czy modyfikacji GMO – dlaczego?
Gdyż ten chleb symbolizuje życie naszego wybawiciela Jeszuę Mesjasza:
– pełnego ducha jak mąka pełnoziarnista [dzisiejsza żydowska maca nie nadaje się z powodu, że jest z tzw. mąki białej nie pełnoziarnistej]
– bezgrzesznego czyli bez dodatków i modyfikacji ludzkich tejże mąki

Przaśne chlebki na samą wieczerzę Pesach powinny składać się wyłącznie z samej mąki i wody. W pozostałe dni można przepis urozmaicić dodając trochę soli i oliwy z oliwek[sól z mikroelementami, oliwa z oliwek najlepszej jakości na jaką nas stać]

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
Cytat #1

Marka 7:1-9

"1. I zbierają się wokół Niego faryzeusze i jacyś nauczyciele Pisma, którzy przybyli z Jerozolimy.
2. Wtedy zobaczyli, że niektórzy Jego uczniowie jedzą chleb zwyczajnie, to znaczy nie umywszy uprzednio rąk -
3. bo faryzeusze i wszyscy Judejczycy, przestrzegając nakazu starszyzny[nie tory STWÓRCY], spożywają pokarmy tylko po starannym umyciu rąk -
4. i to, co z rynku przyniosą, spożywają dopiero po obmyciu. Istnieje też wiele innych rzeczy, których przestrzegają: obmycia kielichów i dzbanków, i naczyń miedzianych.
5. I pytali Go faryzeusze i nauczyciele Pisma: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według nakazu przodków[praw ludzkich], ale jedzą chleb zwyczajnie, nie umytymi rękami?
6. On zaś odpowiedział im: Dobrze prorokował o was obłudnikach Izajasz, kiedy pisał: "Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie,
7. czczą mnie jednak na próżno, głosząc nauki i zasady ludzkie".
8. Zarzuciliście przykazanie Boże, a strzeżecie nakazów ludzkich.
9. I mówił im: Zręcznie omijacie przykazanie Boże, aby zachować wasze nakazy."

Cytat #2

Efezjan 4:22-24

"22. że należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze.
23. Pozwólcie się odnawiać duchowi w waszym myśleniu
24. i przyobleczcie się w nowego człowieka, stworzonego zamysłem Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości."

Cytat #3

Mateusza 16:11-12

"11. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
12. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów."

Święto Przaśnego chleba:
– trzeba spożywać przez siedem dni przaśny chleb
– w domu, posiadłości, kraju (Izraelu) nie może być żadnego zakwasu (dotyczy pieczywa, ciastek, itp.)
– w pierwszy i siódmy dzień jest święte zgromadzenie i nie można wykonywać żadnej pracy tylko przyrządzić zwykły posiłek
– możliwe jest obchodzenie Święta Przaśników i Paschy w drugim miesiącu
– można postanowić obchodzenie dodatkowych 7 dni Święta Przaśników
– wszyscy się radowali
– spożywano w tym czasie także woły i owce
– kapłani i lewici błogosławili ludowi, gdyż usłuchali Boga JHWH

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły