Szalom

10 słów/dekalog WIEKUISTEGO

Wj 20:2 Jam jest YHWH, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Wj 20:3 Nie będziesz miał, obok Mnie, żadnych bogów.

Wj 20:4 Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią.
Wj 20:5 Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, YHWH, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą;
Wj 20:6 Natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują zachowując moje przykazania.

Wj 20:7 Nie będziesz przysięgał na imię YHWH, Boga twego(aby ukryć kłamstwo), bo YHWH nie omieszka ukarać tego, kto przysięga na Jego imię.

Wj 20:8 Pamiętaj o dniu odpocznienia(heb. szabat)! Niech to będzie dla ciebie dzień oddzielony(heb. kadosz).
Wj 20:9 Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace.
Wj 20:10 Siódmy jednak dzień jest odpocznieniem dla uczczenia YHWH, Boga twojego. Żadnych prac nie będziecie w tym dniu wykonywali ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów.
Wj 20:11 YHWH bowiem przez sześć dni stwarzał niebo, ziemię, morze i wszystko, co one zawierają, a dnia siódmego odpoczywał. Dlatego zesłał YHWH szczególne błogosławieństwo na dzień odpocznienia i oddzielił go.

Wj 20:12 Okazuj szacunek ojcu twojemu i matce twojej, abyś mógł długo żyć na tej ziemi, którą YHWH, twój Bóg, daje ci w posiadanie.

Wj 20:13 Nie będziesz mordował.

Wj 20:14 Nie będziesz cudzołożył.

Wj 20:15 Nie będziesz kradł, zniewalał człowieka(kradł jego wolność).

Wj 20:16 Nie będziesz świadczył fałszywie(w sprawach spornych) przeciwko twemu bratu.

Wj 20:17 Nie będziesz pożądał(wyłudzał żadnych zasobów) domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani jego wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

Wieczny dekalog WIEKUISTEGO, to “konstytucja” człowieka, jego PRAW NATURALNYCH,
który się na nowo narodził w nauce YAHOSHUAH HAMASHIYAH ben DAWID*.
Człowieka odnowionej ziemi, gdzie czyni sprawiedliwość wg. całej TORY.

HALLELUYAH*

*[chrystus, pomazaniec, wyznaczony – syn/potomek Dawida]
*[zwrot uprawniony tylko i wyłącznie do wychwalania ojca YHWH – nie trójcę, wcielątka czy konglomeratu pod nazwą “jezus’a/isus”]

End