Fałszywa doktryna obnażona

„Nigdzie Nowy Testament nie utożsamia Jeszua z Bogiem”

1 Cytat #1
Cytat #1

„Grecy i grecka filozofia, wypaczyli pojęcie prawnego przedstawicielstwa Jezusa, obracając je w ontologiczną tożsamość i tworząc nielogiczny zbiór wyznań wiary i doktryn, które stały się powodem zamieszania i terroru dla późniejszych pokoleń chrześcijan”

Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,…