18. MISZPATIM / ROZPORZĄDZENIA

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 21:1 do 24:18
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 34:8 do 34:22
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 5:38 do 5:42
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 17:1 do 17:13

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 21:1 do 24:18
Księga Jeremiasza od 34:8 do 34:22
Ewangelia Mateusza od 5:38 do 5:42
Ewangelia Mateusza od 17:1 do 17:13
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

15. BO / IDŹ

Parsze wg. Melchizedecha Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,króla i kapłana na wzór Melchizedechazaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot. Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza…