17. JITRO / JETRO

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 18:1 do 20:26
Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 6:1 do 7:6
Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 9:5 do 9:7
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 5:17 do 5:32

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 18:1 do 20:26
Księga Izajasza od 6:1 do 7:6
Księga Izajasza od 9:5 do 9:7
Ewangelia Mateusza od 5:17 do 5:32
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły