42. MATTOT / POKOLENIA

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 30:1 do 32:42
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 1:1 do 2:3
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 5:33 do 5:37

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 30:1 do 32:42
Księga Jeremiasza od 1:1 do 2:3
Ewangelia Mateusza od 5:33 do 5:37
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły