43. MASEI / PODRÓŻE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa rozdziały od 33:1 do 36:13
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza rozdziały od 2:4 do 4:2
Czytanie z Brit Chadasza: List Jakuba od 4:1 do 4:17

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa rozdziały od 33:1 do 36:13
Księga Jeremiasza rozdziały od 2:4 do 4:2
List Jakuba od 4:1 do 4:17
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły