20. TECAWE / ROZKAŻESZ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 27:20 do 30:10
Czytanie z Haftory: Księga Ezechiela od 43:10 do 43:27
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 13:10 do 13:17

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 27:20 do 30:10
Księga Ezechiela od 43:10 do 43:27
List do Hebrajczyków od 13:10 do 13:17
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły