8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 32:4 do 36:43
Czytanie z Haftory: Księga Abdiasza od 1:1 do 1:21
Czytanie z Haftory: Księga Ozeasza od 11:7 do 12:12
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 26:36 do 26:46
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 11:11 do 11:20

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 32:4 do 36:43
{{svg_share_icon}}
Księga Abdiasza od 1:1 do 1:21
{{svg_share_icon}}
Księga Ozeasza od 11:7 do 12:12
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Mateusza od 26:36 do 26:46
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 11:11 do 11:20
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły