27. TAZRIJA / POCZĄĆ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 12:1 do 13:59
Czytanie z Haftory: Księga 2 Królów od 4:42 do 5:19
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 8:1 do 8:4

Ciekawa interpretacja: Arcykapłan JAHOSHUA vs kapłani medyczni.

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 12:1 do 13:59
Księga 2 Królów od 4:42 do 5:19
Ewangelia Mateusza od 8:1 do 8:4
Ciekawa interpretacja:Parsza Tazrija (Począć)
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły