36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 8:1 do 12:16
Czytanie z Haftory: Księga Zachariasza od 3:1 do 4:7
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 10:6 do 10:13
Czytanie z Brit Chadasza: Objawienie od 11:3 do 11:11

Ciekawa interpretacja: Jedna z manifestacji ducha świętego
Ciekawa interpretacja: Jak rozumieć Błogosławić YHWH NAJWYŻSZEGO

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 8:1 do 12:16
Księga Zachariasza od 3:1 do 4:7
1 list do Koryntian od 10:6 do 10:13
Objawienie od 11:3 do 11:11
Ciekawa interpretacja:36. Parsza Behaalotecha (Gdy będziesz ustawiał) cz.1
Ciekawa interpretacja:36. Parsza Behaalotecha (Gdy będziesz ustawiał) cz.2
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły