53. HAAZINU / SŁUCHAJCIE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 32:1 do 32:52
Czytanie z Haftory: Księga 2 Samuela od 22:1 do 22:51
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 10:14 do 11:12

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 32:1 do 32:52
Księga 2 Samuela od 22:1 do 22:51
List do Rzymian od 10:14 do 11:12
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły