35. NASO / DODAJ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 4:21 do 7:89
Czytanie z Haftory: Księga Sędziów od 13:1 do 13:25
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 21:13 do 21:26

Ciekawa interpretacja: Zażydowione przekłady biblii
Ciekawa interpretacja: Błogosławiony czy szczęśliwy?

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 4:21 do 7:89
Księga Sędziów od 13:1 do 13:25
Dzieje apostolskie od 21:13 do 21:26
Ciekawa interpretacja:35. Parsza Naso (Dodaj) cz.1
Ciekawa interpretacja:35. Parsza Naso (Dodaj) cz.2
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły