26. SZEMINI / ÓSMY

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 9:1 do 11:47
Czytanie z Haftory: Księga 2 Samuela od 6:1 do 7:17
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 10:9 do 10:35

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 9:1 do 11:47
Księga 2 Samuela od 6:1 do 7:17
Dzieje apostolskie od 10:9 do 10:35
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły