48 SZOFETIM / SĘDZIOWIE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 16:18 do 21:97
Czytanie z Haftory:  Księga Jeszajahu/Izajasza od 51:12 do 52:12
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 1:19 do 1:27
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 3:22 do 3:23

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 16:18 do 21:9
Księga Jeszajahu od 51:12 do 52:12
Ewangelia Jana od 1:19 do 1:27
Dzieje apostolskie od 3:22 do 3:23
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły