30. KEDOSZIM / ŚWIĘTOŚĆ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 19:1 do 20:27
Czytanie z Haftory: Księga Ezechiela od 20:1 do 20:20
Czytanie z Haftory: Księga Amosa od 9:7 do 9:15
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list Piotra od 1:13 do 1:16
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 6:9 do 6:20

Ciekawa interpretacja: Arcykapłan Jahoshua vs nowonarodzeni czarownicy

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 19:1 do 20:27
Księga Ezechiela od 20:1 do 20:20
Księga Amosa od 9:7 do 9:15
1 list do Koryntian od 6:9 do 6:20
1 list Piotra od 1:13 do 1:16
Ciekawa interpretacja:30. Parsza Kedoszim (Świętość)
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły