34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 1:1 do 4:20
Czytanie z Haftory: Księga Ozeasza od 2:1 do 2:23
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 9:22 do 9:33
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 12:12 do 12:31

Ciekawa interpretacja: Dogmat maryjny – do kosza cz.1
Ciekawa interpretacja: Dogmat maryjny – do kosza cz.2

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 1:1 do 4:20
Księga Ozeasza od 2:1 do 2:23
List do Rzymian od 9:22 do 9:33
1 list do Koryntian od 12:12 do 12:31
Ciekawa interpretacja:34. Parsza Bemidbar (Na pustyni) cz.1
Ciekawa interpretacja:34. Parsza Bemidbar (Na pustyni) cz.2
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły