29. ACHAREI MOT / PO ŚMIERCI

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 16:1 do 18:30
Czytanie z Haftory: Księga Ezechiela od 22:1 do 22:22
Czytanie z Haftory: Księga Amosa od 9:7 do 9:15
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 9:11 do 9:28

Ciekawa interpretacja: Odnowienie umysłu – jak rozpoznać i jak okazać zaufanie, co do woli WIEKUISTEGO

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 16:1 do 18:30
Księga Ezechiela od 22:1 do 22:22
Księga Amosa od 9:7 do 9:15
List do Hebrajczyków od 9:11 do 9:28
Ciekawa interpretacja:29. Parsza Acharei Mot (Po śmierci)
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły