28. MECORA / TRĘDOWATY

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 14:1 do 15:33
Czytanie z Haftory: Księga 2 Królów od 7:1 do 7:20
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 8:1 do 8:17

Ciekawa interpretacja: Arcykapłan JAHOSHUA vs tzw. nowonarodzeni.

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 14:1 do 15:33
Księga 2 Królów od 7:1 do 7:20
Ewangelia Mateusza od 8:1 do 8:17
Ciekawa interpretacja:28. Parsza Mecora (Trędowaty)
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły