Mesjasz/HaMaszijah

Jehoszua - JHWH jest zbawieniem

Jehoszua ben Dawid

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
Cytat #1

2 Samuela 7:8, 12-17

8. Przetoż teraz to powiedz słudze memu Dawidowi: Tak mówi JHWH zastępów: Jam ciebie wziął z owczarni od owiec, abyś był wodzem nad ludem moim, nad Izraelem;

12. Gdy się wypełnią dni twoje, i zaśniesz z ojcy twoimi, wzbudzę nasienie twoje po tobie, które wynijdzie z żywota twego, a umocnię królestwo jego;
13. On zbuduje dom imieniowi memu, a Ja utwierdzę stolicę królestwa jego aż na wieki. [Gdańska]
14. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem: jeśli zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich,
15. lecz nie odbiorę mu swej łaskawości, jak odebrałem ją Saulowi, którego usunąłem przed tobą.
16. Dom twój i twoje królestwo będą trwały przede mną na wieki, a twój tron będzie utwierdzony na zawsze".
17. Wszystkie te słowa i całe to widzenie przekazał Natan Dawidowi.

Cytat #2

Dzieje apostolskie 13:22-23

22. A kiedy go usunął, wzniósł im na króla Dawida, któremu też zaświadczając, powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według Mojego serca, który uczyni wszystkie moje pragnienia. [NBG]
23. Z jego nasienia, według obietnicy, Bóg wzbudził Israelowi Jezusa Zbawiciela.

Cytat #3

Jana 17:3

A to jest życie wieczne: Poznać ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

End