Czy Jezus jest Bogiem?

Jezus - jest Bogiem dla ludzi którzy w to wierzą.
Jachoszua ben Dawid - nie jest Bogiem w powyższym rozumieniu.

Gdy ktoś nam zadaje takie pytanie to wiedzmy, iż takie pytanie wynika z grecko-rzymskiego nazewnictwa i sposobu myślenia.
To kultura grecko-rzymska miała na porządku dziennym robienie z ludzi Bogów*, którzy umarli i poszli do nieba. np. Juliusz Cezar pośmiertnie ogłoszono Bogiem*.
Oczywiście ta filozofia/doktryna jest o wiele starsza np. w starożytnym Egipcie faraon był żywym Bogiem*, Boskim żywym wcieleniem na ziemi a tym bardziej po śmierci wstępował w panteon Bóstw*.

*[celowo z dużej litery, aby pokazać jak już sama duża litera zmienia sposób myślenia]

Żeby odpowiedzieć na to pytanie “czy Jezus jest Bogiem” należałoby najpierw odpowiedzieć sobie na inne pytanie – co kiedyś pierwotnie w j. hebrajskim oznaczało określenie “bóg”

Wj 4:14 Wtedy JHWH uniósł się gniewem na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Lewity Aarona, twojego brata? Wiem, że on potrafi mówić. On to właśnie wyjdzie naprzeciw ciebie, a kiedy cię zobaczy, ucieszy się serdecznie.
Wj 4:15 Z nim przeto będziesz rozmawiał i przekażesz mu, co ma mówić; Ja zaś będę na twoich ustach i na jego ustach i pouczę was, jak macie postępować.
Wj 4:16 On będzie za ciebie przemawiał do ludu, będzie zatem [jak gdyby] twoimi ustami, ty zaś będziesz dla niego Bogiem.

Wj 7:1 Ale JHWH rzekł do Mojżesza: Uważaj! Ja ustanawiam cię Bogiem dla faraona, natomiast brat twój Aaron będzie twoim prorokiem.

Ps 82:1 Psalm Asafa. Bóg staje na zgromadzeniu Bożym, sprawuje sąd pośród bogów:
Ps 82:2 “Jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców? Pauza
Ps 82:3 Stawajcie w obronie słabego i sieroty, oddajcie sprawiedliwość nędznemu i ubogiemu!
Ps 82:4 Ratujcie nieszczęśnika i biedaka, wyzwólcie go z rąk złoczyńców!”
Ps 82:5 Nie pojmując, nie rozumiejąc, chodzą w ciemnościach, a wszystkie podwaliny ziemi się chwieją.
Ps 82:6 Myślałem: “Wy wszyscy bogami jesteście i synami Najwyższego.
Ps 82:7 Ale pomrzecie jak inni śmiertelni i upadniecie jak każdy z możnych”.
Ps 82:8 Powstań, Boże, sprawuj sąd nad ziemią, bo Twoją własnością są wszystkie narody.

“Bóg” w j. hebrajskim oznaczało kogoś kto ma władzę sądzenia czyli uśmiercenia lub uniewinnienia /wers 2/
Bogowie izraelscy – czyli sędziowie [później sanhendryn] mieli władzą sądzenia ludu izraelskiego i wg. prawa mojżeszowego mogli skazać na śmierć ale i uniewinnić. [psalm 82]

Bóg stwórca ma władzę absolutną nad wszystkim i nie ma innego równego i podobnego:

Pwt 4:35 Tyś to oglądał, abyś pojął, że JHWH jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.

Iz 44:6 Tak mówi JHWH – Król Izraela i jego Wybawca, JHWH Zastępów: – Ja jestem Pierwszy, i Ja też Ostatni, a poza mną nie ma żadnych bogów.

Iz 43:10 Moimi świadkami jesteście wy – mówi JHWH – sługami moimi, których wybrałem, aby poznali i we mnie wierzyli, by zrozumieli, że to Ja jestem! Przede mną żaden Bóg nie powstał ani też po mnie żadnego nie będzie!
Iz 43:11 Jam to, Ja jestem JHWH i poza mną nie ma wybawcy!
Iz 43:12 Ja oznajmiłem i wybawiłem, Ja przepowiedziałem, a nie żaden obcy [bóg] wśród was! I wy jesteście moimi świadkami – [tak] oświadcza JHWH – Ja zaś jestem Bogiem,
Iz 43:13 i to od wieczności Ja nim jestem, i nikt [nic] nie wyrwie z mej ręki; któż odwróci to, czego Ja dokonam?

Iz 45:5 Jam jest JHWH i nie ma innego, poza mną – nie ma boga! Ja cię przepaszę, chociaż mnie nie znałeś,
Iz 45:6 aby poznano od wschodu słońca i od zachodu, że poza mną nie ma nikogo! Jam jest JHWH – i nie ma innego!
Iz 45:7 Ja stwarzam światłość i tworzę ciemności, błogosławieństwem obdarzam i sprawiam niedolę. Ja, JHWH, czynię to wszystko!
Iz 45:8 Rosę spuście z góry, niebiosa! Niech z chmur wraz z deszczem spłynie sprawiedliwość! Niech rozewrze się ziemia i niech wzejdzie zbawienie! I niech również prawość zakwitnie! Ja, JHWH, to tworzę!

Pwt 10:17 JHWH, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, jest Bogiem wielkim, potężnym i groźnym, który nie zważa na osoby ani nie daje się przekupić!

Co mówił o sobie Mesjasz:
Przy pewnej bardzo sprzyjającej okazji, gdy został wprost spytany, “czy jest Bogiem?” – odpowiedział:

Jn 10:32 Jezus im powiedział: Pokazałem wam wiele dobrych dzieł [pochodzących] od Ojca, za które z nich chcecie Mnie ukamienować?
Jn 10:33 Judejczycy odrzekli: Nie kamienujemy Cię za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem czynisz się Bogiem.
Jn 10:34 Odrzekł im Jezus: Czyż w waszym Prawie nie napisano: “Rzekłem: Bogami jesteście“?
Jn 10:35 Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić – [Psalm 82]
Jn 10:36 wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym. /nie Bogiem a synem bożym/

Zatem sam mesjasz powiedział i zaprzeczył, że nie jest Bogiem ale synem bożym.
Czy określenie “syn boży” oznacza boga?

Rdz 6:2 Że, widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które sobie upodobali. [liczba mnoga synów bożych]

Hi 38:7 Czy chórem śpiewały gwiazdy poranne i radowali się wszyscy synowie Boży? [jest więcej synów bożych]

Hi 2:1 Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stawić się przed Jahwe, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Jahwe. [jest więcej synów bożych]

Mt 5:9 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. [Warszawska]
Rz 8:14 Ci wreszcie, którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga. [Poznańska]|

Rz 8:14 Bo ci, których ożywia duch Boży, są synami Bożymi. [Dąb]

Gal 3:26 Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Boga – w Chrystusie Jezusie. [Poznańska]
Jn 1:12 A ilekolwiek ich przyjęli go, dał im moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. [Wójka (1599)]

Łk 20:36 ani też umrzeć nie mogą, są bowiem równi aniołom i zmartwychwstają, i są synami Bożymi. [Poznańska]

1Jn 3:1 Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna. [Wójka (1599)]

1Jn 3:2 Najmilejsi! teraz synami Bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało, czem będziemy. Wiemy, iż gdy się okaże, podobni mu będziemy, iż go ujrzemy, jako jest. [Wójka (1599)]

Rz 9:8 to znaczy, że nie synowie ciała są tym samym synami Bożymi, ale synowie obietnicy: oni są uważani za potomstwo. [Dąb]

Flp 2:15 abyście byli nienaganni i szczerzy, abyście zostali synami Bożymi, bez skazy wśród złego i przewrotnego pokolenia. [Dąb]

Obj 21:7 Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on Mi będzie synem. [Poznańska]

Mądrości Syracha 2:18 Jeśli bowiem sprawiedliwy jest synem Bożym, to Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk nieprzyjaciół.

Mesjasz jest synem bożym ale można także powiedzieć, że jest bogiem-sędzią a nie bogiem-Bogiem:

Jn 5:26 Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie.
Jn 5:27 Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.
Jn 5:28 Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos.
Jn 5:29 Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą, aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać [i iść] na potępienie.
Jn 5:30 Sam z siebie nic uczynić nie mogę. Osądzam według tego, co słyszę, a wyrok mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli Tego, który Mnie posłał.

1Ko 15:24 Wreszcie nadejdzie koniec. Wtedy Chrystus zniszczy wszelkie księstwo, władzę i potęgę, a królestwo przekaże Bogu Ojcu.
1Ko 15:25 Bo trzeba, aby Chrystus królował tak długo, aż “wszystkich nieprzyjaciół położy u swoich stóp”.
1Ko 15:26 Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony,
1Ko 15:27 zgodnie ze słowami Pisma Świętego: “Wszystko rzucił pod Jego stopy”. Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał.
1Ko 15:28 Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Oczywiście znajdziemy w “piśmie” tendencyjne fragmenty i interpretacje jakoby Chrystus był Bogiem [z dużej litery] i to tym samym Bogiem co JHWH ale mnie osobiście to już nie dziwi gdyż sam poznałem i pokrótce opisałem sposób myślenia greków i rzymian tzn. ktoś, kto umierał i poszedł do nieba stawał się w ich wierzeniach BOGIEM.
Przez wieki pod tego typu wierzenia nagina się sam tekst i interpretacje [gdyby dzisiaj pismo było napisanie jedną wielkością czcionki – same małe litery albo same duże litery – to wiele doktrynalnych tego typu miejsc straciłoby doktrynalne znaczenie [tłumacze to wiedzą i wykorzystują np. interpunkcje, nie mówiąc o ewidentnych przegięciach językowych np. eklesia tłumaczą na “kościół”, ruach na “Duch” z dużej litery, gdy nie chodzi o zjawę, itp].

Dodatek

Czy Jezus /imię bez jakiegokolwiek znaczenia/ jest Bogiem? – TAK jak uczy tego wszędobylska doktryna katolicka.
Czy Jahoszua /od JHWH pochodzi zbawienie/ jest Bogiem? – NIE, jest słowem/proroctwem Boga już od Edenu, które gdy nastał czas zostało wcielone w życie.

Rdz 3:15 I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

Ps 72:18 Błogosławiony JHWH, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda!
Ps 72:19 I błogosławione imię chwały jego na wieki, a niech będzie napełniona chwałą jego wszystka ziemia. Amen, Amen.

Iz 43:10 Moimi świadkami jesteście wy – mówi JHWH – sługami moimi, których wybrałem, aby poznali i we mnie wierzyli, by zrozumieli, że to Ja jestem! Przede mną żaden Bóg nie powstał ani też po mnie żadnego nie będzie!
Iz 43:11 Jam to, Ja jestem JHWH i poza mną nie ma wybawcy!

Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły