Słowo Boże, które ciałem się stało – Jeszua Mesjasz

Jahoshua ben Dawid wcielił w życie wszystkie obietnice/przymierza WIEKUISTEGO.

“18. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach głupiego postępowania, zostaliście odkupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
19. ale drogocenną krwią Chrystusa jako Baranka bez skazy i zmazy.
20. On został do tego wyznaczony przed początkiem świata, ukazał się zaś przy końcu czasów ze względu na was.
21. Dzięki Niemu wierzycie w Boga, który Go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą. Dlatego zawsze kierujcie waszą wiarę i nadzieję ku Bogu!
22. Posłuszni prawdzie oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć szczerą miłość braterską. Dlatego z całego serca i wytrwale miłujcie się nawzajem!
23. Zostaliście bowiem zrodzeni nie z ginącego zasiewu, ale niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa.”

1 Piotra 1:18-23 [NPa]

“11. Wówczas ujrzałem niebo otwarte: Oto biały koń! Jego Jeździec nazywa się Wierny i Prawdziwy, On sądzi i walczy sprawiedliwie.
12. Oczy Jego płoną jak ogień, a na głowie ma liczne diademy oraz wypisane imię, którego nie zna nikt poza Nim.
13. Ubrany jest w szatę zabarwioną krwią i na imię ma słowo Boga.
14. A towarzyszy Mu wojsko niebieskie na białych koniach, ubrane w biały, czysty bisior.
15. Z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby pobił nim narody. On sam będzie je pasł laską żelazną. On też wyciśnie w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga Wszechmocnego.
16. Na Jego szacie i biodrze jest wypisane imię „Król królów i Pan panów!”.”

Objawienia 19:11-16 [NPa]

“10. Kto wierzy w syna Boga ma w sobie to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył względem świadectwa, w którym Bóg zaświadczył o swoim synu.
11. A to jest owo świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, i to życie jest w Jego synu.
12. Kto ma syna ma życie; kto nie ma syna Boga nie ma życia.”

1 Jana 5:10-12 [NBG]

“19. Biorę przeciwko tobie dzisiaj na świadków niebo i ziemię. Położyłem przed tobą [wybór]: życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył, ty i twoje dzieci,
20. żeby kochać Boga, twojego Boga, żeby słuchać Jego słowa, przylgnąć [z bojaźnią i miłością] do Niego. Bo On jest twoim trwaniem i długim życiem, gdy będziesz mieszkał w ziemi, którą Bóg przysiągł dać twoim praojcom, Awrahamowi, Jicchakowi i Jaakowowi.”

5 Mojżeszowa 30:19-20 [Pardes Lauder]

“48. A kto Mną gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma swego sędziego: Nauka, którą głosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym.
49. Bo Ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, nakazał Mi, co mam mówić i głosić.
50. A wiem, że Jego nakaz – to życie wieczne. To więc, co mówię, mówię tak, jak Mi powiedział Ojciec.”

Jana 12:48-50 [B. Poznańska]

“11. Zaś podobieństwo jest takie: Nasieniem jest słowo Boga.
12. A tymi obok drogi są ci, którzy usłyszeli, ale potem przychodzi ten oszczerczy oraz wybiera słowo z ich serc, by uwierzywszy nie mogli zostać uratowani.
13. A ci na skale, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo; lecz ci nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w porze doświadczenia odchodzą.
14. Zaś opadłe między ciernie zdarza się tym, którzy usłyszeli, a idąc przez troski, bogactwo oraz rozkosze życia są ściskani i nie przynoszą owocu.
15. A na żyzną ziemię zdarza się tym, którzy gdy usłyszeli, zachowują słowo w szlachetnym oraz zdatnym sercu, i w wytrwałości przynoszą owoc.”

Łukasza 8:11-15 [NBG]

“25. Gdyż ja stałem się jego sługą w zgodzie z postanowieniem Boga, danym mi dla was, aby urzeczywistnić słowo Boga,
26. tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym.
27. Tym pośród pogan, którym Bóg zechciał wyjaśnić czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w was chrystus, owa nadzieja chwały.”

Kolosan 1:25-27 [NBG]

“3. To przede wszystkim wiedząc, że podczas ostatnich dni przyjdą szydercy, ci, co idą według ich własnych pragnień,
4. oraz mówią: Gdzie jest ta obietnica jego przyjścia? Bo od czasu, gdy zasnęli nasi przodkowie, wszystko tak samo trwa od początku stworzenia.
5. Gdyż życzą sobie, aby umknęło to ich uwagi, że od dawna były niebiosa i ziemia z wody; a zaistniała pośród wody przez słowo Boga.
6. Z tych powodów, dawniej, świat zniszczył siebie, zostając zatopiony przez wodę.
7. Ale teraźniejsze niebiosa i ziemia, tym samym słowem, są odłożone dla ognia i zachowane na dzień sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi.”

2 Piotra 3:3-7 [NBG]

Słowo – Jeszua Mesjasz – napełnia i zamieszkuje serca tych którzy uwierzyli Ojcu, że go posłał

“14. Napisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, rodzice, że poznaliście Tego od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, i mieszka w was słowo Boga, więc zwyciężyliście złego.”

1 Jana 2:14 [NBG]

“17. Także aby z powodu wiary chrystus zamieszkał w waszych sercach.”

Efezjan 3:17 [NBG]

“23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo, a mój ojciec będzie go miłował oraz przyjdziemy do niego i uczynimy u niego mieszkanie.”

Jana 14:23 [NBG]

“16. A jaka zgodność świątyni Boga z wizerunkami? Gdyż my jesteśmy świątynią Boga żyjącego; tak jak Bóg powiedział: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał tam i z powrotem; także będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.”

2 Koryntian 6:16 [NBG]

Szatan – kłamca i antychryst przeciwnik Słowa Bożego

“1. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

1 Mojżeszowa 3:1 [BW]

​​​

Duch antychrysta przejawiający się przez:

– ujmowanie Słowa Bożego [które ciałem się stało]

“13. to waszą tradycją, którą przekazaliście, unieważniacie słowo Boga. Nadto wiele innych, podobnych rzeczy czynicie.”

Marka 7:13 [NBG]

“2. Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań JHWH, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.”

5 Mojżeszowa 4:2 [BG]

​​​
– zaprzeczaniu lub przeinaczaniu [alegoryzowaniu] znaczenia bycia synem

“36. wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: jestem synem Bożym.

Jana 10:36 [BP]

​​​
– zaprzeczaniu lub przeinaczaniu [alegoryzowaniu] iż Chrystus był, żył i chodził po ziemi

“1. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na tym świecie.
2. Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,
3. wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jeszua, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie.”

1 Jana 4:1-3 [BP]

“7. Gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jeszua chrystus przyszedł w ciele; ten jest zwodzicielem i antychrystem.”

2 Jana 1:7 [BP]
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły