Kreacjonizm

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić, zatem:

Oszustwa nauki

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,…