Zdrowie

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić, zatem:

"abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste"

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły