Współczesny niewolnik

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

1 Cytat #1
Cytat #1

1 Koryntian 13:8-10

“Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
Lecz gdy nastanie doskonałość to, co cząstkowe, przeminie.”

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić, zatem:

1 Cytat #1
2 Cytat #2
Cytat #1

1 Tesaloniczan 5:21

Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.”

Cytat #2

1 list Piotra 1:24-25

“Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
Ale słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane.”

1 Cytat #1
Cytat #1

Izajasza 51:4

"4. Słuchajcie mnie pilnie, narody , ludy, nakłońcie uszu ku mnie!
Bo to ode mnie wyjdzie Nauka, a Prawo me będzie światłością narodów!"

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,…