Prawda została objawiona w edenie.

Prawda została objawiona w edenie.

Wtem usłyszeli – człowiek i jego żona – odgłos kroków JHWH Boga przechadzającego się po ogrodzie, gdy wiał codzienny wietrzyk.
I skryli się przed JHWH Bogiem pośród drzew ogrodu.
Ale JHWH Bóg zawołał człowieka, pytając:
Gdzie jesteś?
On zaś odpowiedział:
Usłyszałem odgłos Twoich kroków w ogrodzie i przestraszyłem się bardzo, bo zobaczyłem trójcowogłową chimerę a myślałem, że jesteś ADONAJ tylko jeden.

Antyczni chrześcijanie znajdowali w Biblii tak niewiele potwierdzeń słuszności dogmatu o Trójcy Świętej, że doszło, chyba w IV wieku, do jednej z najsłynniejszych interpolacji nowotestamentowych — fałszerstwa, które pod nazwą comma Johanneum przedostało się do wielu kodeksów biblijnych.
Otóż słowa pierwszego listu Jana: „Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” zastąpiono takimi oto: „trzej bowiem dają świadectwo w niebie: Ojciec i Słowo i Duch Święty, a ci trzej w jedno się łączą” (5, 7-8)” (Deschner [ 3 ])

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1233

„I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Czy ten fragment mówi cokolwiek o Jednym Bogu w trzech osobach? A może mówi o równości tych osób?

Wręcz przeciwnie. Czytając ten fragment rodzą się dla trynitarzy trudne pytania:

Dlaczego jedna z rzekomych osób przybiera postać zwierzęcia co jest sprzeczne z tekstem z księgi z Powtórzonego Prawa 4:15-17 (BW) mówiącym, żeby nie wyobrażać sobie Boga pod postacią “jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,“. Co ciekawe Duch Święty nigdy nie objawiał się w postaci osoby. Pojawia się natomiast – co powinno nas zastanawiać –  ognia, wichru lub gołębia.
Dlaczego Bóg jedną z osób rzekomej Trójcy nazywa “Synem umiłowanym“? Czy nie sugeruje to, że Bóg jest Ojcem również innych istot, które stworzył, ale Jezusa szczególnie umiłował? Czyż relacja Ojciec i Syn nie sugeruje wyższości Ojca jak jest to powszechnie przyjęte?  “Ojciec i Syn” czy to dobry  przykład WSPÓŁWIECZNOŚCI i równości osób?
Czy w przypadku RÓWNYCH osób w Trójcy można użyć zwrotu “upodobałem“. Czy zatem Pan Jezus jest bliższy Bogu niż Duch Święty?

https://blog.antytrynitarianie.pl/symbole-trojcy/

https://ukorzeni.pl/ciekawostki/santeria-afrykanski-kult-ktory-wchlonal-chrzescijanstwo/

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,…