Izajasz/Jeszajahu

Jeszajahu - JHWH zbawicielem

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #5
Cytat #1

Wyjścia 20:2-3, 11

Jam jest JHWH, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
JHWH bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił JHWH dzień szabatu i uczynił go świętym).

Cytat #2

Powtórzonego Prawa 4:35

Tyś to oglądał, abyś pojął, że JHWH jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.

Cytat #3

Izajasza 43:10-13

Moimi świadkami jesteście wy - mówi JHWH - sługami moimi, których wybrałem, aby poznali i we mnie wierzyli, by zrozumieli, że to Ja jestem! Przede mną żaden Bóg nie powstał ani też po mnie żadnego nie będzie!

Jam to, Ja jestem JHWH i poza mną nie  ma wybawcy!

Ja oznajmiłem i wybawiłem, Ja przepowiedziałem, a nie żaden obcy [bóg] wśród was! I wy jesteście moimi świadkami - [tak] oświadcza JHWH - Ja zaś jestem Bogiem,

i to od wieczności Ja nim jestem, i nikt [nic] nie wyrwie z mej ręki; któż odwróci to, czego Ja dokonam?

Cytat #4

Izajasza 44:5-6

TAK MÓWI BÓG JHWH KTÓRY STWORZYŁ I ROZPIĄŁ NIEBIOSA KTÓRY ZIEMIĘ UTWIERDZIŁ Z JEJ ROŚLINNOŚCIĄ A LUDZIOM NA NIEJ WLAŁ TCHNIENIE I DUCHA TYM KTÓRZY PO NIEJ CHODZĄ TAK MÓWI JHWH KRÓL IZRAELA I JEGO WYBAWCA JHWH ZASTĘPÓW JA JESTEM PIERWSZY I JA TEŻ OSTATNI A POZA MNĄ NIE MA ŻADNYCH BOGÓW

Cytat #5

Izajasza 45:5-8, 12, 18

JAM JEST JHWH I NIE MA INNEGO POZA MNĄ NIE MA BOGA JA CIĘ PRZEPASZĘ CHOCIAŻ MNIE NIE ZNAŁEŚ

ABY POZNANO OD WSCHODU SŁOŃCA I OD ZACHODU ŻE POZA MNĄ NIE MA NIKOGO JAM JEST JHWH I NIE MA INNEGO

JA STWARZAM ŚWIATŁOŚĆ I TWORZĘ CIEMNOŚCI POWODZENIEM OBDARZAM I SPRAWIAM NIEDOLĘ JA JHWH CZYNIĘ TO WSZYTKO

ROSĘ SPUŚCIE Z GÓRY NIEBIOSA NIECH Z CHMUR WRAZ Z DESZCZEM SPŁYNIE SPRAWIEDLIWOŚĆ NIECH ROZEWRZE SIĘ ZIEMIA I NIECH WZEJDZIE ZBAWIENIE I NIECH RÓWNIEŻ PRAWOŚĆ ZAKWITNIE JA JHWH TO TWORZĘ

JAM ZIEMIĘ UCZYNIŁ I JAM STWORZYŁ NA NIEJ CZŁOWIEKA MOJE TO RĘCE ROZPIĘŁY NIEBIOSA A WSZYSTKIM ICH HUFCOM WYDAJĘ ROZKAZY

BO TAK MÓWI JHWH STWORZYCIEL NIEBA ON BÓG STWÓRCA ZIEMI ON KTÓRY JĄ UCZYNIŁ UTWIERDZIŁ W POSADACH A NIE PO TO JĄ STWORZYŁ ABY BYŁA PUSTA LECZ UKSZTAŁTOWAŁ JĄ BY NA NIEJ MIESZKANO JA JESTEM JHWH I NIE MA INNEGO

Cytat #5

1Koryntian 8:6

to dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. Jeden jest również Pan - Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko i przez którego my także jesteśmy.

End