Czy Jahoshua jest Bogiem i Stwórcą?

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

1 Cytat #1
Cytat #1

1 Koryntian 13:8-10

“Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
Lecz gdy nastanie doskonałość to, co cząstkowe, przeminie.”

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić, zatem:

1 Cytat #1
2 Cytat #2
Cytat #1

1 Tesaloniczan 5:21

Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.”

Cytat #2

1 list Piotra 1:24-25

“Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
Ale słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane.”

Preegzystencja Jahoshua to fikcja ludzkich pisarzy i tłumaczy.
Przeczytaj uważnie kilka wypowiedzi prawdziwych proroków - kto wszystko stworzył:

“2. Jam jest JHWH, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3. Nie będziesz miał żadnych innych bogów obok mnie.

2 Mojżeszowa 20:2-3

“35. Tyś to oglądał, abyś pojął, że JHWH jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
36. Z nieba dał ci słyszeć swój głos, by cię napominać, a na ziemi pokazał ci swój wielki ogień; to spośród ognia doszły cię Jego słowa.”

5 Mojżeszowa 4:35-36

Pwt 4:35 Tyś to oglądał, abyś pojął, że JHWH jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.

Iz 44:6 Tak mówi JHWH – Król Izraela i jego Wybawca, JHWH Zastępów: – Ja jestem Pierwszy, i Ja też Ostatni, a poza mną nie ma żadnych bogów.

Iz 43:10 Moimi świadkami jesteście wy – mówi JHWH – sługami moimi, których wybrałem, aby poznali i we mnie wierzyli, by zrozumieli, że to Ja jestem! Przede mną żaden Bóg nie powstał ani też po mnie żadnego nie będzie!
Iz 43:11 Jam to, Ja jestem JHWH i poza mną nie ma wybawcy!
Iz 43:12 Ja oznajmiłem i wybawiłem, Ja przepowiedziałem, a nie żaden obcy [bóg] wśród was! I wy jesteście moimi świadkami – [tak] oświadcza JHWH – Ja zaś jestem Bogiem,
Iz 43:13 i to od wieczności Ja nim jestem, i nikt [nic] nie wyrwie z mej ręki; któż odwróci to, czego Ja dokonam?

Iz 45:5 Jam jest JHWH i nie ma innego, poza mną – nie ma boga! Ja cię przepaszę, chociaż mnie nie znałeś,
Iz 45:6 aby poznano od wschodu słońca i od zachodu, że poza mną nie ma nikogo! Jam jest JHWH – i nie ma innego!
Iz 45:7 Ja stwarzam światłość i tworzę ciemności, błogosławieństwem obdarzam i sprawiam niedolę. Ja, JHWH, czynię to wszystko!
Iz 45:8 Rosę spuście z góry, niebiosa! Niech z chmur wraz z deszczem spłynie sprawiedliwość! Niech rozewrze się ziemia i niech wzejdzie zbawienie! I niech również prawość zakwitnie! Ja, JHWH, to tworzę!

Pwt 10:17 JHWH, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, jest Bogiem wielkim, potężnym i groźnym, który nie zważa na osoby ani nie daje się przekupić!

Więcej przeciw pogańskim dogmatom i zwyczajom.

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,