Dzieła WIEKUISTEGO

JA JHWH TO TWORZĘ JAM ZIEMIĘ UCZYNIŁ I JAM STWORZYŁ NA NIEJ CZŁOWIEKA

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
Cytat #1

List do Rzymian 1:19-22

"19. W łatwy sposób przecież mogą poznać Boga - wszak Bóg im się objawił.
20. To bowiem, co było w Nim niewidzialne, mianowicie wieczna Jego [JHWH] moc i bóstwo, stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia. Nie mają więc wymówki,
21. gdyż poznali Boga, a nie okazali Mu czci i wdzięczności, jakie są Bogu należne; przeciwnie, stali się niemądrzy w swoich rozważaniach i ciemność otoczyła nierozumne ich serca.
22. Uważając się za mądrych, stali się głupimi."

Cytat #2

Izajasza 45:5-8

"Jam jest JHWH i nie ma innego, poza mną - nie ma boga! Ja cię przepaszę, chociaż mnie nie znałeś,

aby poznano od wschodu słońca i od zachodu, że poza mną nie ma nikogo! Jam jest JHWH - i nie ma innego!
Ja stwarzam światłość i tworzę ciemności, szczęściem obdarzam i sprawiam niedolę. Ja, JHWH, czynię to wszystko!
Rosę spuście z góry, niebiosa! Niech z chmur wraz z deszczem spłynie sprawiedliwość! Niech rozewrze się ziemia i niech wzejdzie zbawienie! I niech również prawość zakwitnie! Ja, JHWH, to tworzę!"

Cytat #3

[Izajasza 44:5-6]

"TAK MÓWI BÓG JHWH KTÓRY STWORZYŁ I ROZPIĄŁ NIEBIOSA KTÓRY ZIEMIĘ UTWIERDZIŁ Z JEJ ROŚLINNOŚCIĄ A LUDZIOM NA NIEJ WLAŁ TCHNIENIE I DUCHA TYM KTÓRZY PO NIEJ CHODZĄ TAK MÓWI JHWH KRÓL IZRAELA I JEGO WYBAWCA JHWH ZASTĘPÓW JA JESTEM PIERWSZY (alfa) I JA TEŻ OSTATNI (omega) A POZA MNĄ NIE MA ŻADNYCH BOGÓW"

Cytat #4

[Izajasza 45:5-8, 12, 18]

"JAM JEST JHWH I NIE MA INNEGO POZA MNĄ NIE MA BOGA JA CIĘ PRZEPASZĘ CHOCIAŻ MNIE NIE ZNAŁEŚ

ABY POZNANO OD WSCHODU SŁOŃCA I OD ZACHODU ŻE POZA MNĄ NIE MA NIKOGO JAM JEST JHWH I NIE MA INNEGO
JA STWARZAM ŚWIATŁOŚĆ I TWORZĘ CIEMNOŚCI POWODZENIEM OBDARZAM I SPRAWIAM NIEDOLĘ JA JHWH CZYNIĘ TO WSZYTKO

ROSĘ SPUŚCIE Z GÓRY NIEBIOSA NIECH Z CHMUR WRAZ Z DESZCZEM SPŁYNIE SPRAWIEDLIWOŚĆ NIECH ROZEWRZE SIĘ ZIEMIA I NIECH WZEJDZIE ZBAWIENIE I NIECH RÓWNIEŻ PRAWOŚĆ ZAKWITNIE JA JHWH TO TWORZĘ
JAM ZIEMIĘ UCZYNIŁ I JAM STWORZYŁ NA NIEJ CZŁOWIEKA MOJE TO RĘCE ROZPIĘŁY NIEBIOSA A WSZYSTKIM ICH HUFCOM WYDAJĘ ROZKAZY
BO TAK MÓWI JHWH STWORZYCIEL NIEBA ON BÓG STWÓRCA ZIEMI ON KTÓRY JĄ UCZYNIŁ UTWIERDZIŁ W POSADACH A NIE PO TO JĄ STWORZYŁ ABY BYŁA PUSTA LECZ UKSZTAŁTOWAŁ JĄ BY NA NIEJ MIESZKANO JA JESTEM JHWH I NIE MA INNEGO"

Cytat #5

[1Koryntian 8:6]

"to dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. Jeden jest również Pan - Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko i przez którego my także jesteśmy."

“4. Słuchajcie mnie pilnie, narody , ludy, nakłońcie uszu ku mnie!
Bo to ode mnie wyjdzie Nauka, a Prawo me będzie światłością narodów!”

Izajasza 51:4
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły