Dzień przygotowania Pesach


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Dzień przygotowania do Wieczerzy Paschalnej i 7 dniowego Święta Przaśników
"5. Baranka zupełnego, samca rocznego, mieć będziecie; z owiec albo z kóz weźmiecie go.
6. I będziecie go chowali aż do czternastego dnia miesiąca tego; a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia Izraelskiego między dwoma wieczorami."
2 Mojżeszowa 12:5-6 [BG]
"13. Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził Jeszuę na zewnątrz i usiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Brukiem (po aramejsku - Gabta).
14. Było około południa w Dniu Przygotowania Pesach. Powiedział do Judejczyków: Oto wasz król!."

"31. Był to Dzień Przygotowania i Judejczycy nie chcieli, żeby ciała pozostawały na palach w szabbat, ponieważ był to szczególnie ważny szabbat. Poprosili więc Piłata, aby kazał połamać nogi i usunąć zwłoki."

"42. A ponieważ był to dla Judejczyków Dzień Przygotowania i ponieważ grób był niedaleko, tam właśnie pochowano Jeszuę."
Jana 19:13-14, 31, 42 [KŻNT]
"53. Zdjął je, owinął w lniane płótno i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikogo nie pochowano.
54. Był to Dzień Przygotowania i zaraz zaczynał się szabbat."
Łukasza 23:53-54 [KŻNT]
"42. Ponieważ był to Dzień Przygotowania (czyli dzień przed szabatem), kiedy zbliżał się wieczór,
43. Josef z Ramataim, znamienity członek Sanhedrinu, który sam również wyczekiwał Królestwa Bożego, poszedł śmiało do Piłata i poprosił o ciało Jeszui."
Marka 15:42-43 [KŻNT]

strzałka do góry