Dzień przygotowania Paschy

Dzień przygotowania do Wieczerzy Paschalnej i 7 dniowego Święta Przaśników

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
Cytat #1

2 Mojżeszowa 12:5-6

"5. Baranka zupełnego, samca rocznego, mieć będziecie; z owiec albo z kóz weźmiecie go.
6. I będziecie go chowali aż do czternastego dnia miesiąca tego; a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia Izraelskiego między dwoma wieczorami."

Cytat #2

Jana 19:13-14, 31, 42

"13. Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził Jeszuę na zewnątrz i usiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Brukiem (po aramejsku - Gabta).
14. Było około południa w Dniu Przygotowania Pesach. Powiedział do Judejczyków: Oto wasz król!."

"31. Był to Dzień Przygotowania i Judejczycy nie chcieli, żeby ciała pozostawały na palach w szabbat, ponieważ był to szczególnie ważny szabbat. Poprosili więc Piłata, aby kazał połamać nogi i usunąć zwłoki."

"42. A ponieważ był to dla Judejczyków Dzień Przygotowania i ponieważ grób był niedaleko, tam właśnie pochowano Jeszuę."

Cytat #3

Łukasza 23:53-54

"53. Zdjął je, owinął w lniane płótno i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikogo nie pochowano.
54. Był to Dzień Przygotowania i zaraz zaczynał się szabbat[szabat pesach]."

Cytat #4

Marka 15:42-43

"42. Ponieważ był to Dzień Przygotowania, kiedy zbliżał się wieczór,
43. Josef z Ramataim, znamienity członek Sanhedrinu, który sam również wyczekiwał Królestwa Bożego, poszedł śmiało do Piłata i poprosił o ciało Jeszui."

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,…