9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 37:1 do 40:23
Czytanie z Haftory: Księga Amosa od 2:6 do 3:8
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 1:1 do 1:6
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 1:16 do 1:25
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje Apostolskie od 7:9 do 7:16

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 37:1 do 40:23
{{svg_share_icon}}
Księga Amosa od 2:6 do 3:8
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Mateusza od 1:1 do 1:6
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Mateusza od 1:16 do 1:25
{{svg_share_icon}}
Dzieje Apostolskie od 7:9 do 7:16
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły