15. BO / IDŹ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 10:1 do 13:16
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 46:13 do 46:28
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 22:7 do 22:30
Czytanie z Brit Chadasza: List 1 Koryntian od 11:20 do 11:34

Ciekawa interpretacja: Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 10:1 do 13:16
{{svg_share_icon}}
Księga Jeremiasza od 46:13 do 46:28
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Łukasza od 22:7 do 22:30
{{svg_share_icon}}
List 1 Koryntian od 11:20 do 11:34
{{svg_share_icon}}
Ciekawa interpretacjaTakie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły