13. SZEMOT / IMIONA

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 1:1 do 6:1
Czytanie z Haftory: Księga Jeszajahu od 27:6 do 28:13
Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 1:1 do 2:3
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 7:17 do 7:29
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 10:1 do 10:16

Ciekawa interpretacja: Ewangelia Jana 10:9 “Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie…”

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 1:1 do 6:1
{{svg_share_icon}}
Księga Jeszajahu od 27:6 do 28:13
{{svg_share_icon}}
Księga Jeremiasza od 1:1 do 2:3
{{svg_share_icon}}
Dzieje apostolskie od 7:17 do 7:29
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Jana od 10:1 do 10:16
{{svg_share_icon}}
Ciekawa interpretacjaEwangelia Jana 10:9 “Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie…”
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły