Współczesny niewolnik


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

"8. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie."
1 Koryntian 13:8-10 [BW]
zatem:

"21. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie."
1 Tesaloniczan 5:21 [BT]
"4. Słuchajcie mnie pilnie, narody , ludy, nakłońcie uszu ku mnie!
Bo to ode mnie wyjdzie Nauka, a Prawo me będzie światłością narodów!"
Izajasza 51:4


Karoń i Łuksza cz. 4 To jest zbrodnia! Wychowanie i przymus.

Magdalena Ziętek-Wielomska: Sakralne imperium kontratakuje.

Krzysztof Karoń: Gender a marksizm (9.06.2017).

Magdalena Ziętek-Wielomska: "Trójkąt dramatyczny" - metoda ujarzmiania ludzi.

SQUID GAME w prawdziwym ŻYCIU i WIELKI RESET! Kto naprawdę rządzi ŚWIATEM? – Katarzyna Szewczyk.


strzałka do góry