Muzyczne

Hallelujah

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #3
5 Cytat #3
Cytat #1

Psalm 32:11

"Weselcie się w JHWH, radujcie się, sprawiedliwi, śpiewajcie głośno wszyscy, którzy macie serca prawe!"

Cytat #2

Psalm 33:1-6

"Śpiewajcie, sprawiedliwi, radośnie na cześć JHWH! Prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie JHWH grą na cytrze, wysławiajcie Go na dziesięciostrunowej lutni!
Śpiewajcie pieśń nową na Jego cześć, grajcie Mu pięknie przy dźwięku trąb!
Słowo JHWH bowiem jest prawdziwe, a wszystkie dzieła Jego świadczą o Jego wierności.
On sprawiedliwość miłuje i Prawo, ziemię przepełnia Jego łaskawość.
Przez słowo JHWH zostały stworzone niebiosa, przez tchnienie ust Jego - wszystkie ich zastępy."

Cytat #3

Psalm 81:1-5

"[Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Tłocznie"; [Psalm] Asafa.
Śpiewajcie radośnie Bogu, który jest mocą naszą, wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba!
Wznieście pienia, uderzcie w bęben, niech zabrzmi dźwięczna cytra i harfa!
Zadmijcie w róg w dzień nowiu, w dzień pełni księżyca, w dzień naszego święta!
Bo takie jest prawo w Izraelu, nakaz Boga Jakuba."

Cytat #3

Psalm 96:1-2

"Zaśpiewajcie JHWH pieśń nową, śpiewajcie na cześć JHWH, wszystkie ziemie!
Śpiewajcie na cześć JHWH, błogosławcie Jego Imieniu, zwiastujcie dzień po dniu zbawienie, jakie przynosi!"

Cytat #3

Psalm 144:9

"Pieśń nową chcę Ci śpiewać, Boże, chcę Ci grać na harfie o dziesięciu strunach."

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły

Inne

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów: [1 Koryntian 13:8-10] “Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,…