Muzyczne


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

"11. Weselcie się w Jahwe, radujcie się, sprawiedliwi, śpiewajcie głośno wszyscy, którzy macie serca prawe!"
Psalm 32:11
"1. Śpiewajcie, sprawiedliwi, radośnie na cześć Jahwe! Prawym przystoi pieśń chwały.
2. Chwalcie Jahwe grą na cytrze, wysławiajcie Go na dziesięciostrunowej lutni!
3. Śpiewajcie pieśń nową na Jego cześć, grajcie Mu pięknie przy dźwięku trąb!
4. Słowo Jahwe bowiem jest prawdziwe, a wszystkie dzieła Jego świadczą o Jego wierności.
5. On sprawiedliwość miłuje i Prawo, ziemię przepełnia Jego łaskawość.
6. Przez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa, przez tchnienie ust Jego - wszystkie ich zastępy."
Psalm 33:1-6
"1. [Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Tłocznie"; [Psalm] Asafa.
2. Śpiewajcie radośnie Bogu, który jest mocą naszą, wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba!
3. Wznieście pienia, uderzcie w bęben, niech zabrzmi dźwięczna cytra i harfa!
4. Zadmijcie w róg w dzień nowiu, w dzień pełni księżyca, w dzień naszego święta!
5. Bo takie jest prawo w Izraelu, nakaz Boga Jakuba.
"
Psalm 81:1-5
"1. Zaśpiewajcie Jahwe pieśń nową, śpiewajcie na cześć Jahwe, wszystkie ziemie!
2. Śpiewajcie na cześć Jahwe, błogosławcie Jego Imieniu, zwiastujcie dzień po dniu zbawienie, jakie przynosi
!"
Psalm 96:1-2
"9. Pieśń nową chcę Ci śpiewać, Boże, chcę Ci grać na harfie o dziesięciu strunach."
Psalm 144:9
https://www.youtube.com/watch?v=SPAWurVRBxE


Beckah Shae - King.

Beckah Shae - Awake.
Alina Ryba

Wąska droga - z płyty uchwyciłam się Ciebie.

Adon olam - Pan wszechświata.

Oddal - z płyty uchwyciłam się Ciebie.

Wprowadź mnie.
Psalm 133 Joshua Aaron Hineh Ma Tov הנה מה טוב.

Sederowy wieczór paschalny 2009. MaNisztana.
Micha'el Eliyahu Ben David

MI OLA SHAMAYIM VA'YERAD (Proverbs 30:4).

HALLELU HALLELU (Tehillim/Psalm 96).

Mi Kamocha ~ Shmot/Exodus 15:11 by Micha'el.

SHEMA YISRAEL by Micha'el Ben David.

Tov L'Hodot/ It is Good to Give Thanks (Psalm 92:1).

MI MIZRACH SHEMESH/FROM THE RISING OF THE SUN (Tehilim/Psalm 113).

Ruma Adonai / Be Exalted O LORD Psalm 21.

WATCHMAN {Hip Harp} Micha'el Ben David featuring Elihana Elia.
Chór Syloe

To co chcemy, możemy i czynić będziemy.

Dziękuję Ci.

Ty jesteś zbawieniem moim.

Wielkie cuda.

Potop.

Wykrzykuj Panu cała Ziemio (Ps. 100).

SYLOE - Ruach Adnai Alai - z repertuaru IZAJASZ.

SYLOE - Ki Mi Tsijon z repertuaru IZAJASZ.

Nie wierz mi, Panie Boże - SYLOE.

Uciszyłem i uspokoiłem mą duszę - SYLOE.

Dla Kasi (Po wodzie)" - Kamila Budzyńska.
Midor Ledor

Kol Haneshama.

Ram Venisa haMashiach.

Ruach Adonai Alai.

Ro'im Anu et Yeshua.

Hine El Yeshuati.

Tov Lehodot la'Adonai.

Im Ta'amdu Bidvari.

Ke'ayal Ta'arog.

Hine Ke'einei Avadim.

Yavo Eleinu.

Kumi Ori.

Koli El Adonai.

Haruach Vehakala.

Adonai Machaseinu.

Adonai Adoneinu.


Play listaGadol Adonai (Great is the Lord).

Odecha BeKahal Rav (I Will Give You Thanks).

La Shamaim (Unto Heaven).
Hallelujah Ki Malach Eloheinu.

Arutz Lizro'oteicha.

Shir Ha Ma'alot (Ps 126).

Sh'ma Yisrael.
Kadosh Ata.

WOW!.

Avion Blackman "Yeshua".
Muzyczne przesłania

Brain Breaker piano solo - Krzyk rozpaczy.

Names of God.

Łoj jako gupio byłam Biblii nie wiezyłam, piosenka z rozdarto gembo.

Piosenka na Bożka Narodzenie: Jezus się narodził z początkiem jesieni.

"Jezus z Biblii nie jest tą podróbą z religi" - Śpiewnik, Michał Mazur.

"Jesteś Skałą moją" - Uwielbianie Boga na strunach i progach... Piosenka by Michał Mazur.

"Ciało nic nie pomaga" - Piosenka Michała Mazura na podst. Ew. Jana 6.

piosenka koszerna: Wieprzowina Problemów Przyczyna- rąbanka dietetyczna na gitarkę i głos.
strzałka do góry