Koniec objawiony w początku


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

"8. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie."
1 Koryntian 13:8-10 [BW]

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić [zobacz test na skażenie katolicyzmem],

zatem:
"21. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie."
1 Tesaloniczan 5:21 [BT]
"24. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
25. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane."
1 list Piotra 1:24-25 [BW]


Brad Scott
strzałka do góry