7. WAJECE / WYSZEDŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 28:10 do 32:3
Czytanie z Haftory: Księga Ozeasza od 12:13 do 14:9
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 1:43 do 1:51

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 28:10 do 32:3
{{svg_share_icon}}
Księga Ozeasza od 12:13 do 14:9
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Jana od 1:43 do 1:51
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły