54. WEZOT HABERAKHA / OTO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 33:1 do 34:12
Czytanie z Haftory: Księga Jehoszua od 1:1 do 1:18
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Tesaloniczan od 5:1 do 5:11
Czytanie z Brit Chadasza: Objawienie od 22:1 do 22:5

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 33:1 do 34:12
{{svg_share_icon}}
Księga Jehoszua od 1:1 do 1:18
{{svg_share_icon}}
1 list do Tesaloniczan od 5:1 do 5:11
{{svg_share_icon}}
Objawienie od 22:1 do 22:5
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły