52. WAJELECH / POSZEDŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 31:1 do 31:30
Czytanie z Haftory: Księga Jehoszua od 55:6 do 56:8
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 7:7 do 7:12

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 31:1 do 31:30
{{svg_share_icon}}
Księga Jehoszua od 55:6 do 56:8
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 7:7 do 7:12
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły