51. NICAWIM / STOICIE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 29:9 do 30:20
Czytanie z Haftory: Księga Jehoszua od 61:10 do 63:9
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 10:1 do 10:13

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 29:9 do 30:20
{{svg_share_icon}}
Księga Jehoszua od 61:10 do 63:9
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 10:1 do 10:13
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły